SAMBA

Stichting Aanlichting Monumentale Binnenstad Alkmaar
Voorzitter: B.M.Heusy
Secretaris: J.Lankhorst
Penningmeester: J.H.J.Admiraal

Secretariaat: Laan van Bath 60, 1825 PC Alkmaar
jasperlankhorst@upcmail.nl

Bankrekening: RABO Bank 39.64.76.139
Ingeschreven Kamer van Koophandel: 37105688